Kafé Körsbäret 

Styrelsen har beslutat att inte öppna Kafé Körsbäret i april som vi brukar. 
Bygdegården har begränsade möjligheter att möta kunder på ett Corona säkert sätt och därmed förhindra trängsel. Därför har vi valt att avvakta med att öppna vårt Kafé. 
Vi är måna om våra kunder, och vårt Kafé är ett välbesökt kafé under normala förutsättningar. Därför avstår vi från att öppna under sommaren för att förhindra smitta sprids. 
Vi hoppas på att kunna bjuda in till några Kafédagar i september med härligt hembakat på menyn. 


Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer som följer dessa beslut. 

Var rädda om varandra, håll avstånd och håll ut!


Medlemsavgift

Betala din medlemsavgift: 150kr, före 30/6 så får du medlemskap fram till 31/12-2022.  Tänk på att medlemskapet är personligt. 
Betala in på bg. 5498-9140, och skriv namn och mejladress.
Vi kommer att bekräfta ditt medlemskap via mejl. 

Ungdoms-medlemskap!
Är du under 18 år och vill vara medlem i vår förening får du ett ungdoms-medlemskap. Det innebär att du inte behöver betala någon medlemsavgift men kan ändå vara medlem och aktiv i föreningen. Meddela oss ditt namn, ålder och mejladress på info@bergsbygdegard.se  eller kontakta någon av oss i styrelsen. 

Bergs Bygdegårdsförening har som policy, att går du i skolan behöver du inte betala medlemsavgift för att vara medlem. 
Vi ser hellre att du kommer till oss och deltar i våra aktiviteter och kommer med förslag på nya aktiviteter för ungdomar i Bygdegården.   


COVID-19

Här kommer löpande information ut om vår verksamhet och vad som händer i Bygdegården under rådande undantag p.g.a COVID-19 Vi följer de råd som Folkhälsomyndigheten ger.
Bygdegården går fortfarande att hyra för mindre tillställningar och föreningsmöten. I dagsläget max 8 personer. 
Kontakta Bygdegården på telefon
0722-519 771 eller info@bergsbygdegard.se