17.06.25  Svensk sommar utanför fönstret, d.v.s. 14 grader varmt, blåst och mulet med spridda skurar under dagen.
Har idag kurat in mig i en flit med datorn i knät, varför då? Jo, nu ska höstens program bokas in.
Vi kommer att börja med en liten personalfest för alla de som hjälpt till i bygdegården under året och inte minst på vårt Kafé Körsbäret. Jag är mycket tacksam för alla dessa fina människor som med både entusiasm och glädje ställer upp.

Det ska också bokas ett event under hösten, teater finns på önskelistan i år. Inte lätt att välja, teatern ska fånga mångas intresse, vara lätt att spela i en Bygdegård, inte allt för långa resor för att ta sig till oss, och priset ska vara acceptabelt.

Vi börjar jobba med vår julmarknad redan i början på oktober för att hinna med allt. Det jobbet syns inte, är ganska omfattande,  men är nog så viktigt. Ansvariga ska utses som håller i planeringen, det blir ett antal möten och mycket kontakter för att få ihop Julmarknaden på ett bra sätt.
Allt i från bokningar av utställare, beräkning av utställningsplatser som innebär mätning och beräkning av bord, och ritning som ska göras. Dessutom så ska alla bli så nöjda som möjligt med sin placering. Kaféet är öppet och de har det ganska hektiskt med servering av lussekatt, julsmörgås och julgröt, Här går det åt en hel del personer som ska jobba i serveringen.
Lotterier ska planeras och inköp göras. Parkering och  parkeringsvakter ska vara klart. Det måste också finnas resurser för plogning av parkering och sandning om det behovet skulle uppstå. Inte minst julstädning och pyntning av bygdegården behöver vi planera. Som sagt, det går åt ganska många som ansvarar för olika delar av ett sådant projekt som en Julmarknad för att få den att bli en så trevlig dag som vi vill att den ska bli. Därtill måste också personallistor och logistik för bemanning fixas då många kommer och jobbar denna dag.  Alla ideellt.  Och så ska jag boka TOMTEN så klart.

Det är ganska skönt att börja lite smått med alla dessa planer så här strax efter Midsommar., så det inte blir i sista minuten. Inte minst ska vårt programblad färdigställas till v 34/35 då detta ska ut till våra hushåll i närområdet.

Så därför sitter jag här i fliten med tankar på hösten, redan innan sommaren ens börjat på allvar. Jag tror att det är detta som är en Ordförandes lott, om det finns något som heter så? Helt oskrivet men också självklart att planeringen börjar här.

Naturligt vis så avslutar jag också vårens program och händelser samtidigt, och gör en liten sammanställning om hur det gått.  Jag gläds också extra mycket i år då vi fått mycket god respons från våra gäster och utställare av årets säsong av Kafé Körsbäret. Och vill också passa på att tacka alla goda och glada personer som ställt upp och arbetat i vårt Kafé. Det är de som gjort det så berömt med sin glädje, glada skratt och trevliga bemötande. Tack alla ni, och tack till vår Kaféföreståndare Carina, utan dig klarar vi oss inte.

Jag önskar er alla en varm och skön sommar med mycket bad, sol och lata dagar, så hörs vi till hösten igen.

En varm Sommarhälsning från…

Elisabeth Nordlander
Ordförande i Bergs Bygdegård.

******************************

Idag, den 5 mars 2017 är det ruskväder utanför fönstret. Ändå är våren på väg ?!?
Rustning för öppnandet av vårt Kafé Körsbäret är i full gång, och vår Kaféansvarig Carina håller som vanligt i alla trådar. Vi är lyckligt lottade som har en ”Carina” i vår Bygdegård, undrar hur det skulle gå annars.
Jag hoppas att alla andra också har en ”Carina” i sin bygdegård. ”Carinor” behövs så väl, för att allt ska fungera.

Naturligtvis vill jag också påpeka att vi är ett duktigt team tillsammans, alla bidrar med något, och på ett positivt sätt. Alla som jobbar i bygdegården är viktiga med sin kunskap, energi och den glädje, som de har med sig när vi jobbar är förstås lika viktig. En eloge till alla er och som dessutom  gör detta helt ideellt.
Vi har som grundinställning att var och en som deltar i Bygdegårdens arbete, gör det den är bra på. Det ska också vara roligt att jobba i Bygdegården oavsett om det är en pubafton, ett arbetspass i Kafé Körsbäret, eller städning efter ett event.  Jag har en känsla av att det är därför vi lyckas så bra, vi bidrar på olika sätt med olika kunskap och erfarenheter. Vi gör det tillsammans och vi gör det med glädje. Det är detta som gör en Bygdegård så ”rik” och ger förutsättningar till att lyckas. Vi jobbar alla för en levande landsbygd, och att inte allt ska koncentreras till tätorter och städer.

Det finns förstås också uppgifter som bara måste planeras och göras även i vår Bygdegård Berg, vårstädningen till exempel. Inget som känns nära idag, då snön yr runt knuten. Men en plan ska ändå finnas och sättas i verket så fort vädret tillåter, samt ett antal villiga och glada utförare av denna uppgift. Klart ska allt vara till öppnandet av Kafé Körsbäret den 17 april.

Vår Bygdegård är omtyckt och ofta bokad. Allt från föreningsmöten, informationsmöten, och yoga, till stora kalas, bröllop, konferenser och andra event som ryms innanför Bygdegårdens väggar.  Dessutom arrangerar vi i Bygdegårdsföreningen själva några event per år, samt Kafé Körsbäret och  Julmarknad. Bingoverksamheten varje torsdag, vår som höst, är välbesökt och fungerar bra. Kafét är öppet även på Bingon och hembakade kakor finns att köpa även här.

Vid årsmötet den 20 februari valdes hela Bergs Bygdegårdsförenings styrelse om utan förändringar,  det är ett kvitto på att styrelsen gjorde bra saker under 2016, men att det också finns förväntningar på oss under 2017.

Vad tänker vi oss då framåt?
Bygdegården har tankar om att kunna bygga om/ut vårt kök, för att få det mer praktisk och lättjobbad, alltså en bättre logistik. Vi saknar också förråd som finns i anslutning till köket, det blir också mycket spring kors och tvärs som vi då skulle slippa.
Möjlighet till förvaring av våra trädgårdsmöbler är annat som vi saknar, och för tillfället måste de hysas in hos goda grannar under vintern. Vår önskan och mål är att detta, som är den sista delen av en större ombyggnation ska kunna påbörjas under året. (eventytorna och scenen byggdes om, och ny värme installerades 2010)
Därför har vi även till i år sökt bidrag för om och tillbyggnad av vårt kök samt nya förråd. Detta är gjort hos Boverket och Skövde kommun. Byggnadslovet och bidraget från kommunen är redan klart så nu inväntar vi bara medel från Boverket för att klara av den sista etappen också. Vi har tidigare (2015 och 2016) sökt men inte fått vara med i tilldelning av medel från Boverket, så därför hoppas vi på att det är vår tur i år, och att vi får sökta medel.

I år siktar vi dessutom på att få till en större planering av utomhusmiljön så att våra Kafé och hyresgäster kan få en  ännu trevligare utemiljö. Genomförandet klaras inte av innan sommaren börjar, men i första hand gäller det att hitta de som är duktiga på att planera ute-ytor, och kan hjälpa till med kunskap och idéer till förbättringar av olika slag och hjälpa oss med en planering. Här vänder vi oss i första hand till trädgårdsföreningar, trädgårdsutbildningar och liknande för att få någon som tar hand om helheten och ger oss förslag på hur det kan se ut i första hand, samt en ekonomisk kalkyl.

Vad gör då ordföranden då det mesta rullar på, vissa saker av sig självt, och med duktiga och ansvarsfulla medarbetare i laget?

Ja, förutom att ansöka om bidrag, bygglov mm så får ordföranden,  i vår förening, vara den som tar den största administrativa ansvaret, och någon ska göra det också.
Det som gäller ekonomin har vi en bra kassör som sköter, det är allt övrigt som hamnar hos mig. Det kommer en hel del enkäter och information om nya saker som kommer Bygdegårdarna till del eller förändringar som görs. Gäller också att ha en blick över vad som händer runt om i Sverige. Vad gör andra Bygdegårdar för att lyckas. Det blir också ett antal informationsträffar eller föreningsträffar som jag kallas till under året.  Ska också hålla reda på bidrag som ska sökas, deadline på tider och förändringar som sker under året. Bygdegårdarnas Riksförbund, som vi är medlemmar hos tar förstås en stor del av informationsansvaret vad gäller de större förändringarna som sker på riksnivå eller på regionnivå, men på lokal nivå får jag försöka hålla koll själv. Ett beslut i Stockholm kan få stor inverkan för oss i den lilla föreningen, då gäller det att vara beredd och ta reda på hur det påverkar oss på den lokala nivån.

Jag är också den som håller i bokningar av våra artister, sammanställer vårt informationsblad höst och vår, samt för tillfället har hand om hemsidan. Ordförande ska förutom att kalla till styrelsemöten också vara den som alla kan vända sig till, gäller både de som jobbar i vår Bygdegård och de som hyr den av oss, lyssna på idéer och ibland på bekymmer.  Det gäller för mig att helt enkelt vara ”uppkopplad” och så gott det går ”ligga steget före”, vara nyfiken på allt som kommer in till mig från olika håll, och delge styrelsen det som berör oss så vi kan fatta kloka beslut.

Jag brukar också vara med och representera Bergs Bygdegård hos andra Bygdegårdar som hör av sig och vill veta vad vi gör för att få snurr på verksamheten, eller få information om hur vi agerat i olika frågor. Min uppgift är också att hålla goda relationer till dem som är våra ”medspelare” för att vi ska klara av att hålla en så bra verksamhet som vi har. Det gäller så väl kommunen som föreningar vi samverkar med på olika sätt.

”Miljötänk” är ett annat begrepp som måste finnas hos ordförande och som är med på dagordningen varje möte. Vi i Bergs Bygdegård är stolta över att ha tagit Miljödiplom 1, 2 och 3 genom Bygdegårdarnas Riksförbund. Nu gäller att leva upp till dessa diplom också, något som ordföranden har ansvar för att det görs, och att regler följs.
Bland annat så sopsorterar vi allt själva men kräver också av våra hyresgäster att de sopsorterar när de är i Bygdegården. Det ska finnas specifika kärl för olika sopor i Bygdegården så det är lätt att sortera sopor som glas, metall o.s.v.  Soporna ska också transporteras till kommunens soptipp. Allt utom hushållsavfall som kommunens sopbil hämtar.

Vad står då närmast inför dörren hos ordföranden. Jo, planeringen av höstens program. De flesta event måste bokas senast under april om vi ska få hit de artister vi vill ha, och på rätt datum också. Det arbetet har redan startat, här ser jag gärna att jag får idéer även från våra besökare. Maila mig gärna förslag på Bygdegårdens info-adress.
Det händer mycket och Jag får fylla på denna sida under hand som det händer intressanta saker i Bergs Bygdegård.

Vill också tacka alla i styrelsen,  suppleanter och alla som hjälpt till i Bergs Bygdegård under 2016. Det var tack vare er som vi fick ett så bra 2016.

 

Med vänliga hälsningar

Elisabeth Nordlander
Ordförande

Info@bergsbygdegard.se